Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Hướng dẫn giải câu 2 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

 Bài tập 2: Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch nối tiếp R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

$\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}$

Cách làm cho bạn:

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau, ta có:

$I=I_{1}=I_{2}\rightarrow I=\frac{U_{1}}{R_{1}}=\frac{U_{2}}{R_{2}}$

$\rightarrow \frac{_{U1}}{U_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận