Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Soạn vật lí 9 bài 5: Đoạn mạch song song

Chuyên mục: Soạn vật lí 9

Bài này nằm trong chương 1 của vật lý 9. Bài này giúp học sinh tìm hiểu thêm về một cách mắc mạch khác ngoài cách mắc nối tiếp ở bài trước, đó là mắc mạch điện song song. Cách mắc này có điện trở tương đương và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở như thế nào thì bài này sẽ giải đáp cho chúng ta.

A. Lý thuyết

1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7

Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song:

  •  Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ :

                                   I = I1 + I2.

  •  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ: U = U1 + U2.

2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

  •  Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ :

                                    I = I1 + I2.

  •  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ: U = U1 + U2.
  •  Điện trở tương đương được tính theo công thức:

                 $\frac{1}{R_{td}}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}$  suy ra $R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}$

  •  Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:  

                                $\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}}$

  •  Người ta thường mắc song song vào mạch điện các dụng cụ điện có cùng hiệu điện thế định mức. Khi hiệu điện thế của mạch bằng hiệu điện thế định mức thì các dụng cụ này đều hoạt động bình thường và có thể sử dụng độc lập với nhau.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ.

Bài tập 2: Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. 

                                    $\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}}$

 

Bài tập 3:Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc  song song là: $\frac{1}{R_{td}}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}$

Từ đó suy ra:  $R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}$

Bài tập 4: Trong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện của nguồn là 220 V. Hiệu điện thế của nguồn là 220 v. Mỗi đồ dùng đều có công tác và cầu chì bảo vệ riêng.

  •  Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt bình thường?

Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt là 

  •  Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không?

Bài tập 5: Cho hai điện trở R= R2 = 30 Ω được mắc như sơ đồ 5.2a.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. 

b) Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30 Ω vào đoạn mạch trên sơ đồ hình 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

vl9a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn vật lí 9 bài 5: Đoạn mạch song song . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn vật lí 9. Phần trình bày do Lan Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận