Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Giải vật lí 9: Bài tập 3 trang 74

Bài tập 3: Trang 74 - SGK vật lí 9

Xác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4.

Cách làm cho bạn:

Theo quy tắc bàn tay trái, thì chiều của các đường sức từ sẽ hướng từ dưới lên trên.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận