Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Giải vật lí 9: Bài tập 2 trang 74

Bài tập 2: Trang 74 - SGK vật lí 9

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.

Cách làm cho bạn:

Theo quy tắc bàn tay trái thì chiều dòng điện đi từ B đến A.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận