Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Giải vật lí 9: Bài tập 1 trang 73

Bài tập 1: Trang 73 - SGK vật lí 9

Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì ?

Cách làm cho bạn:

Ta thấy đoạn dây AB chuyển động, điều đó chứng tỏ đoạn dây AB bị chịu bởi một lực nào đó.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận