Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Giải vật lí 9: Bài tập 4 trang 74

Bài tập 4: Trang 74 - SGK vật lí 9

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a,b,c. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong môi trường có tác dụng gì đối với khung dây ?

Cách làm cho bạn:

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được các lực điện từ tác dụng lên dây dẫn như sau:

Bài 27: Lực điện từ

Hình a lực điện từ tác dụng vào khung dây làm khung dây quay theo chiều kim đồng hồ.

Hình b lực điện từ tác dụng vào khung dây làm khung dây đứng yên.

Hình c lực điện từ tác dụng vào khung dây làm khung dây quay theo ngược chiều kim đồng hồ.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận