Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TIẾP THEO)

 

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM

 

Thực hành bài 4: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á Địa lí 8 trang 14

Chuyên mục: Soạn địa lí 8

Châu Á nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo do đó khí hậu có sự phân hóa đa dạng. Và để hiểu hơn về hoàn lưu của gió mùa ở Châu Á, Hocthoi mời các bạn cùng đến với bài thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á ngay dưới đây.

 

1. Phân tích hướng gió về mùa đông

Câu 1: Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy:

  • Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao?
  • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng dưới đây:

Trả lời:

- Xác định các áp cao, áp thấp:

  • Các trung tâm áp thấp là: Áp thấp Ai-xơ-len, Áp thấp A-le-út, Áp thấp Ô-xtrây-li-a, Áp thấp Xích đạo
  • Các trung tâm áp cao là: Áp cao A-xơ, Áp cao Xi-bia, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương.

- Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông:

 

2. Phân tích hướng gió về mùa hạ

 Câu 2: Dựa vào hình 4.2 , em hãy:

  • Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao?
  • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1?

Trả lời:

- Xác định các áp thấp và áp cao:

  • Các áp thấp là: Áp thấp I-ran
  • Các áp cao là: Áp cao Ha-oai, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương, Áp cao Ô-xtrây-li-a.

- Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ:

3. Tổng kết:

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Thực hành bài 4: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á Địa lí 8 trang 14 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn địa lí 8. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận