Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TIẾP THEO)

 

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM

 

Soạn địa lí 8 bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á Địa lí 8 trang 25

Chuyên mục: Soạn địa lí 8

Trong mấy chục năm cuối thế kỉ XX, phần lớn các nước Châu Á đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhìn chung sự phát triển các nước không đồng đều, song nhiều nước cũng đã đạt được một số thành tựu to lớn. Cụ thể mời các bạn cùng đến với bài học “tình hình kinh tế - xã hội các nước châu Á”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nông nghiệp

- Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẩn dựa vào nông nghiệp.

- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đồng đều:

 • Có hai khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau: khu vực khí hậu gió mùa với nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
 • Khu vực khí hậu lục địa nông nghiệp chậm phát triển.

- Sản xuất lương thực chủ yếu là lúa nước ở nhiều nước như Ấn Độ,Trung Quốc, Thái Lan, Việt nam đã đạt nhiều kết quả vượt bậc từ những quốc gia thiếu lương thực nay trở thành các quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

2. Công nghiệp

 • Sản xuất công nghiệp đa dạng nhưng phát triển chưa đồng đều.
 • Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước Châu Á
 • Công nghiệp phát triển không đồng đều ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là các nước công nghiệp có trình độ phát triển cao.

3. Dịch vụ

 • Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là những nước có dịch vụ phát triển cao.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Quan sát bình 8.1, cho biết:

 • Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu nào? Giải thích?
 • Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có nhũng loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? Giải thích?

Bài tập 2: Dựa vào hình 8.2 em hãy cho biết những nước naò ở Châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu?

Bài tập 3: Dựa vào bảng số liệu sau đây, em hãy cho biết:

 • Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất?
 • Những nước nào sử dụng những sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?

Bài tập 4: Dựa vào bảng 7.2, cho biết:

 • Tỉ trọng giá trị dịch vụ  trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu?
 • Mối quan hệ giũa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP/đầu người của các nước?

Bài tập 5: Thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào ?

Bài tập 6: Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?

Bài tập 7: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng dưới đây:

Ngành kinh tế

Nhóm nước

Tên các nước và vùng lãnh thổ

Nông nghiệp

Các nước đông dân

Sản xuất đủ lương thực

 

Các nước xuất khẩu nhiều gạo

 

Công nghiệp

Cường quốc công nghiệp

 

Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới

 

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn địa lí 8 bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á Địa lí 8 trang 25 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn địa lí 8. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận