Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TIẾP THEO)

 

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM

 

Soạn địa lí 8 bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Chuyên mục: Soạn địa lí 8

Châu Á là một trong những châu lục rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên vừa phức tạp vừa đa dạng. Tính phức tạp, đa dạng của nó được thể hiện cụ thể như thế nào? Hocthoi mời các bạn đến với bài vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vị trí địa lí và kích thước của châu Lục.

 • Châu Á là một bộ phận của lục địa Á – Âu.
 • Diện tích đất liền rộng 41,5 triệu km2, nếu tính cả đảo rộng 44,4 triệu km2.
 • Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
 • Lãnh thổ châu Á trải rộng phần lớn phía đông của bán cầu Bắc, do đó tự nhiên châu Á phức tạp và đa dạng.

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản

a. Đặc điểm địa hình

 • Lãnh thổ có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ tập trung ở trung tâm chạy theo hai hướng chính và nhiều đồng bằng rộng nằm xen kẽ nhau làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp.

b. Đặc điểm khoáng sản

 • Phong phú, có trữ lượng lớn.
 • Quan trọng nhất là: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, kim loại màu.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Bài tập 1: Dựa vào hình 1.1 em hãy cho biết:

 • Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ điạ lý nào?
 • Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào?

Bài tập 2: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là bao nhiêu km?

Bài tập 3: Dựa vào hình 1.2, em hãy:

 • Tìm và đọc tên các dãy núi chính: Hymalaya, Côn Luân, Thiên Sơn, Antai…và các sơn nguyên chính: Trung Xibia, Tây tạng, Arap, Iran, Đê can…?
 • Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng lớn: Tu ran, Lưỡng Hà, Ấn Hằng, Tây Xibia, Hoa Bắc, Hoa Trung…?
 • Xác định các hướng núi chính?

Bài tập 4: Dựa vào hình 1.2 em hãy cho biết:

 • Châu Á có những khoáng sản chủ yếu nào?
 • Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào?

.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Bài tập 1: Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu?

Bài tập 2: Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á?

Bài tập 3: Dựa vào hình 1.2 SGK, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính trên từng đồng bằng theo mẫu sau:

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn địa lí 8 bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn địa lí 8. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận