Danh mục bài soạn

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

SINH VẬT VÀ DI TRUYỀN

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Soạn sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo

Chuyên mục: Soạn sinh học 9

Kết quả thí nghiệm của Menđen đúng hay sai? Để khẳng định, Menđen giải thích thí nghiệm kai hai cặp tính trạng trên cơ sở khoa học.

I. Lý thuyết

3. Menden giải thích kết quả thí nghiệm

 • Mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định.
  • A: hạt vàng
  • a: hạt xanh
  • B: vỏ trơn
  • b: vỏ nhăn
 • Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp tự do trong quá tình thụ tinh.
 • Sơ đồ lai:

P (t/c):               AABB     x       aabb

G:                        AB                 ab

F1:                  AaBb (100% vàng, trơn)

F1 x F1:    AaBb                 x          AaBb

G:       AB, Ab, aB, ab                AB, Ab, aB, ab

F2: 

 ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

=> Tỉ lệ KG -KH:

9 A - B - : 9 vàng, trơn

3 A - bb: 3 vàng, nhăn

3 aaB - : 3 xanh, trơn

1 aabb: 1 xanh, nhăn

4. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

 • Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) giúp tạo ra nhiều kiểu gen, kiểu hình ở đời con cháu.

=> Xuất hiện biến dị tổ hợp phong phú ở những loài sinh vật giao phối.

=> Cung cấp nguyên liệu quan trọng cho chọn giống và tiến hóa.

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

Bài tập 2: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Bài tập 3: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối, biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Bài tập 4: Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau.

Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn.

a. AaBb

b. AaBB

c. AABb

d. AABB

 

sh9a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 9. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận