Danh mục bài soạn

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

SINH VẬT VÀ DI TRUYỀN

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Soạn sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

Chuyên mục: Soạn sinh học 9

Để nghiên cứu di truyền, Menđen tiến hành thí nghiệm từ đơn giản đến phức tạp. Trong bài này, HS được tìm hiểu về thí nghiệm quy luật cơ bản nhất của Menđen

I. Lý thuyết

1. Thí nghiệm của Menđen

 • Đối tương nghiên cứu: Đậu Hà Lan
 • Khái niệm:
  • Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của một cơ thể.
  • Tính trạng trội là tính trạg biểu hiện ngay ở đời F1, tính trạng lặn là tính trạng ở đời F2 mới biểu hiện.
 • Quy luật đồng tính: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn ở F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

2. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm:

 • Mỗi tính trạng trong cơ thể do 1 cặp nhân tố di truyền (gen) quy định.
  • Nhân tố di truyền trội - quy định tính trạng trội (kí hiệu: chữ cái in hoa)
  • Nhân tố di truyền lặn - quy định tính trạng lặn (kí hiệu: chữ cái in thường)
 • Trong tế bào sinh dưỡng, các nhân tố di truyền luôn tồn tại thành từng cặp.
 • Sơ đồ lai:

P: AA      x            aa

G: A                      a

F1:          Aa (100% hoa đỏ)

F1xF1:   Aa       x      Aa

G1:         A,a             A,a

F2:  1AA : 2Aa : 1aa

         3 hoa đỏ : 1 hoa trắng 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Nêu khái niệm về kiểu hình và cho ví dụ minh họa.

Bài tập 2: Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Bài tập 3: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

 

Bài tập 4: Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

sh9a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 9. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận