Danh mục bài soạn

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

SINH VẬT VÀ DI TRUYỀN

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Soạn sinh học 9 bài 1: Menđen và Di truyền học

Chuyên mục: Soạn sinh học 9

Di truyền học là gì? Di truyền học nghiên cứu những nội dung nào? Bài học đầu tiên giải đáp các thắc mắc cơ bản về D truyền học.

A. Lý thuyết

1. Di truyền học

 • Di truyền học là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
 • Biến di là hiện tượng con sinh ra khác nhau và khác với bố mẹ về nhiều chi tiết.

2. Menđen - Người đặt nền móng cho Di truyền học

 • Menđen là người đầu tiên vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc nghiên cứu di truyền.
 • Phương pháp phân tích các thế hệ lai:
  • Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản.
  • Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ.
  • Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu được
  • Rút ra quy luật di truyền các tính trạng

3. Một số thuật ngữ và kí hiệu di truyền học

 • Một số thuật ngữ:
  • Tính trạng
  • cặp tính tràng tương phản
  • Nhân tố di truyền
  • Giống (dòng) thuần chủng
 • Một số kí hiệu:
  • P: bố mẹ
  • G: giao tử
  • F: thế hệ con 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học.

Bài tập 2: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm những đặc điểm nào?

 

Bài tập 3: Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm "cặp tính trạng tương phản"

 

Câu 4*: Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

sh9a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 9 bài 1: Menđen và Di truyền học . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 9. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận