Danh mục bài soạn

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

ĐỊA LÍ KINH TẾ

 

SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

 
 
 

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Soạn bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Chuyên mục: Soạn địa lí 9

Việt Nam là quốc gia nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Và để hiểu rõ hơn về con người Việt Nam, Hocthoi mời các bạn đến với bài học “ cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Các dân tộc ở Việt Nam

  • Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có một phong tục, tập quán riêng.
  • Dân tộc Kinh chiếm khoảng 86,2% dân số cả nước.
  • Người Kinh là lực lượng đông đảo các ngành kinh tế quan trọng.
  • Người Việt định cư ở nước ngoài, là những người Việt Nam nhưng dù ở xa quê hương họ vẫn yêu tổ quốc, hướng về tổ quốc, đóng góp vào công cuộc xây dựng tổ quốc.

2. Phân bố dân cư

a. Dân tộc Việt (Kinh)

  • Người Kinh chiếm 86% dân số cả nước, tập trung chủ yếu ở các đồng bằng, trung du và duyên hải.

b. Các dân tộc ít người.

Dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

  • Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi cư trú của các dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông….
  • Khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên có các dân tộc Ê đê, Gia rai, Ba na…
  • Ở cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có dân tộc Chăm, Khơ  me, người Hoa…

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 4 sgk Địa lí 9

Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?

Trang 5 sgk Địa lí 9

Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu?

Trang 5 sgk Địa lia 9

Dựa vào hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu?

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Bài tập 1: Trang 6 sgk Địa lí 9

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ?

Bài tập 2: Trang 6 sgk Địa lí 9

Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta?

Bài tập 3: Trang 6 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng thống kê dưới đây (trang 6 SGK Địa lý 9), hãy cho biết:

Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn địa lí 9. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận