Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC - CHƯƠNG III: PHÂN SỐ

 
 
 

PHẦN HÌNH HỌC - CHƯƠNG II: GÓC

Soạn toán 6 bài Ôn tập phần hình học

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 2

Trong bài học này, Hocthoi sẽ giúp các em ôn tập lại các kiến thức cần nhớ trong chương 2 và hướng dẫn giải các bài tập một cách cụ thể và dễ hiểu.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Các hình cần nhớ

- Mặt phẳng, nửa mặt phẳng.

- Góc.

- Đường tròn, tam giác.

- Tia phân giác của góc

2. Các tính chất

- Bất kỳ đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

- Số đo của góc bẹt bằng $180^0$.

- Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì $\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?

c) Nêu hình ảnh thực tế của góc vuông, góc bẹt.

Bài tập 2: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

a) Góc vuông là gì ?

b) Góc nhọn là gì?

c) Góc tù là gì ?

Bài tập 3: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ :

a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

Bài tập 4: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ:

a) Góc $60^0$.

b) Góc $135^0$.

c) Góc vuông.

Bài tập 5: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Bài tập 6: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Cho góc $60^0$. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Bài tập 7: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Tam giác ABC là gì?

Bài tập 8: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ đoạn thẳng BC  = 3,5 cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3 cm, AC = 2,5 cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài Ôn tập phần hình học . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 2. Phần trình bày do Minh Phượng tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận