Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 5: HIDRO - NƯỚC

Soạn hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học

Chuyên mục: Soạn hoá học 8

Bài học này trình bày nội dung: Tính theo công thức hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Biết công thức hóa học của hợp chất, xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất.

Các bước tiến hành:

  • Tìm khối lượng mol của hợp chất.
  • Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.
  • Thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất.

2.Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất

Các bước tiết hành:

  • Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
  • Tìm số mol nguyên tử và mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.
  • Công thức hóa học của hợp chất.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 71 SGK)

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2;             

b) Fe3O4 và Fe2O3;        

c) SO2 và SO3.

Câu 2.(Trang 71 SGK)

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

Câu 3.(Trang 71 SGK)

Công thức hóa học của đường là C12H22O11.

a) Có bào nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường

b) Tính khối lượng mol phân tử của đường

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O ?

Câu 4.(Trang 71 SGK)

Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành phần theo khối lượng là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hóa học của loại đồng oxit nói trên.

Câu 5.(Trang 71 SGK)

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

  • Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần
  • Thành phân theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% S
hh8c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 8. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận