Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 5: HIDRO - NƯỚC

Soạn hóa học 8 bài 18: Mol

Chuyên mục: Soạn hoá học 8

Bài học này trình bày nội dung: Mol. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Mol

  • Định nghĩa: Mol là những chất có chứa N 6 . 1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
  • Số 6.1023 được gọi là số Avoga đro và được kí hiệu là N

2. Khối lượng mol

  • Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối.
  • Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó

3. Thể tích mol của chất khí

  • Thể tích mol của chất: là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.
  • Một mol ở của bất kì khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, đều chiếm những thể tích bằng nhau. Nếu ở 0oC và áp suất 1 atm (điều kiện chuẩn, đktc) thì thể tích đó là 22,4 lít.

Bài 18: Mol

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 65 SGK)

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a) 1,5 mol nguyên tử Al;

b) 0,5 mol phân tử H2;

c) 0,25 mol phân tử NaCl;

d) 0,05 mol phân tử H2O.

Câu 2.(Trang 65 SGK)

Em hãy tìm khối lượng của:

a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO

c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2

d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C12H22O11 (đường)

Câu 3.(Trang 65 SGK)

Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2;

b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

Câu 4.(Trang 65 SGK)

Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O;      

HCl;        

Fe2O3;      

C12H22O11.

hh8c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hóa học 8 bài 18: Mol . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 8. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận