Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT

 
 

Soạn địa lí 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Chuyên mục: Soạn địa lí 6

Các vùng đất thể hiện trên bản đồ đều nhỏ hơn kích thước thực của chúng. Đề làm được điều này,người vẽ biểu đồ đã phải tìm cách thu nhỏ nó lại. vậy thu nhỏ như thế nào cho đúng, mời các bạn cùng đến với bài tỉ lệ bản đồ ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Ý nghĩa tỉ lệ bản đồ

a, Bản đồ là gì?

 • Bản đồ là hình vẽ tương đối chính xác về một vùng đất hay toàn bộ trái đất trên một mặt phẳng.

b, Tỉ lệ bản đồ là gì?

 •  Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực tế.

c, Các dạng biểu hiện của tỉ lệ bản đồ :

 • Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.
 • Tỉ lệ thước: Là tỉ lệ được vẽ dưới dạng thước đo tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.

Ví dụ : mỗi đoạn 1cm trên thước bằng 1km hoặc 10km trên thực địa.

– Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì số lượng các đối tượng địa lí đưa lên bản đồ càng nhiều.

– Tiêu chuẩn phân loại :

+ Lớn : tỉ lệ trên : 1 : 200.000

+ Trung bình : từ : 1: 200.000 đến 1:1000.000

+ Nhỏ : dưới : 1:1000.000

d, Ý nghĩa:

 • Tỉ lệ bản đồ cho biết bản đồ đó được thu nhỏ bao nhiêu so với thực địa.
 • Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao.

2. Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ

Cách tính khoảng cách trên thực địa dựa vào tỉ lệ số và tỉ lệ thước:

 • Đánh dấu khoảng cách hai điểm.
 • Đo khoảng cách hai điểm
 • Dựa vào tỉ lệ số, tính 1cm trên thước bằng ……cm ngoài thực tế. Sau đó đổi ra đơn vị mét (m), hoặc kilômet (km).

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 12 - sgk Địa lí 6

Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu Km trên thực địa?

Trang 12 - sgk Địa lí 6

Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9 cho biết:

 • Một cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?
 • Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Bài tập 1: Trang 14 - sgk Địa lí 6

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Bài tập 2: Trang 14 - sgk Địa lí 6

Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1: 2.000.000 và 1: 6.000.000 cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu Km trên thực địa?

Bài tập 3: Trang 14 - sgk Địa lí 6

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn địa lí 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn địa lí 6. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận