Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT

 
 

Soạn địa lí 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Chuyên mục: Soạn địa lí 6

Chúng ta đang sống trên Trái đất nhưng chúng ta không biết được liệu bên trong nơi mà chúng ta vẫn đang hằng ngày sống và sinh hoạt có gì. Và để nắm rõ hơn về điều này, Hocthoi mời các bạn cùng đến với bài cấu tạp bên trong của Trái đất ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất

a. Lớp vỏ:

 • Lớp vỏ mỏng nhất, quan trọng nhất là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên, môi trường, xã hội loài người.

b. Lớp trung gian

 • Có thành phần vật chất ở trạng thái thái dẻo quánh là nguyên nhân gây nên sự di chuyển trên bề mặt lục địa trên bề mặt Trái Đất.
 • Độ dày: gần 3000 km
 • Trạng thái: Quánh dẻo đến lỏng =>Gây nên sự di chuyển lục địa trên bề mặt trái đất.
 • Nhiệt độ: 1500 độ C đến 4700 độ C.

c. Lõi

 • Ngoài lỏng, nhân trong rắn chắc
 • Độ dày trên 3000 km
 • Trạng thái: Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
 • Nhiệt độ: Cao nhất khoảng 5000 độ

2. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

 • Vỏ Trái đất là lớp rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất, được cấu tạo do một số địa mảng năm kề nhau.
 • Lớp vỏ Trái đất chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái đất.
 • Vở Trái đất là lớp đá rắn chắc dàu 5 – 70km. Bao gồm đá Granit, đá Bazan…
 • Trên lớp vỏ Trái đất là núi, sông, biển, đại dương là nơi sinh sống của con người cũng như nhiều động thực vật. =>Lớp vỏ của Trái đất có vai trò quan trong vì là nơi tồn tại của thành phần tự nhiên là nơi sinh sống, hoạt động xã hội của con người.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 31 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 26 (trang 31 SGK Địa lý 6) và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất?

Trang 33 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 27 (trang 32 SGK Địa lý 6) hãy nêu số lượng các mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

Trang 33 sgk Địa lí 6

Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng?

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Bài tập 1: Trang 33 sgk Địa lí 6

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp?

Bài tập 2: Trang 33 sgk Địa lí 6

Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động sản xuất của con người?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn địa lí 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn địa lí 6. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận