Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI.

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới hiện đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Soạn lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Chuyên mục: Soạn lịch sử 8

Cách mạng cộng nghiệp khởi đầu ở Anh và lan nhanh ra các nước tư bản khác. Đồng thời, cách mạng tư sản tiếp tục thành công ở nhiều nước với những hình thức khác nhau, đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. Sau đây mời các bạn cùng đến với bài học “Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới”.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Cách mạng công nghiệp.

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh.

* Nguyên nhân:

 • Do nhu cầu của sản xuất và cuộc sống con người ngày càng cao.
 • Giai cấp tư sản đã nắm được chính quyền, muốn tích lũy được của cải nhiều hơn.

* Các phát minh: Thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh kinh tế khác.

* Kết quả: Anh tù một nước công nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới, là “công xưởng của thế giới”.

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

* Ở Pháp:

 • CMCN bắt đầu từ năm 1830
 • Giữa thế kỉ XIX, cách mạng công nghiệp hoàn thành. Kinh tế đứng thứ hai sau Anh.

* Ở Đức:

 • Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX.
 • Giữa thế kỉ XIX, kinh tế phát triển với tốc độ nhanh.

3. Hệ quả của CMCN

 • Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản.
 • Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

1. Các cuộc cách mạng tư sản  thế kỉ XIX.

a. Nguyên nhân: Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

b. Các cuộc cách mạng tư sản

 • Ở Mĩ – La Tinh: Một loạt các quốc gia tư sản mới ra đời.
 • Ở Châu Âu:
  • Cách mạng 1848 – 1849
  • Cách mạng I – ta – li – a (1859 – 1870).
  • Cách mạng Đức (1864 – 1871).
  • Cách mạng nông nô ở Nga (1961).

2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.

* Nguyên nhân: Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ->cần thị trường tiêu thụ.

* Qúa trình xâm lược: Hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Bài tập 1: Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Bài tập 2: Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi?

Bài tập 3: Vì sao giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

Bài tập 4: Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh?

Bài tập 5: Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

Bài tập 6: Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

Bài tập 7: Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La Tinh theo thứ tự niên đại thành lập?

Bài tập 8: Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Bài tập 1: Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Bài tập 2: Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa ( của nước thực dân nào)?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 8. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận