Danh mục bài soạn

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 11

BÀI 12

BÀI 13

BÀI 14

BÀI 15

BÀI 16

BÀI 17

Soạn văn 9 bài: Phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung bài: Phong cách Hồ Chí Minh. Dựa vào nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập một, Hocthoi xin tóm tắt những kiến thức cơ bản và hướng dẫn soạn văn chi tiết, dễ hiểu. Xin mời các bạn cùng tham khảo!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đến châu Phi, châu Mĩ. Để có được vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Người đã có quá trình tự học, tự nghiên cứu.
  • Người có lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông
    •  Nơi ở và nơi làm việc rất mộc mạc đơn sơ
    • Trang phục hết sức giản dị
    • Ăn uống rất đạm bạc
  • Lối sống của Hồ Chí Minh giản dị mà thanh cao một cách tự nhiên.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1 (Trang 8 – SGK) Vốn tri thức văn hoá nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như thế nào? Vì sao Người lại có vốn tri thức sâu rộng như vậy?

Câu 2 (Trang 8 – SGK)  Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác Hồ được biểu hiện như thế nào?

Câu 3 (Trang 8 – SGK) Vì sao có thể nói lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao?

Câu 4 (Trang 8 – SGK)  Nêu cảm nhận của em về những nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn văn 9 bài: Phong cách Hồ Chí Minh . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn ngữ văn 9 tập 1. Phần trình bày do Bảo Chi tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận