Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân sgk toán 5 trang 44

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Chúng ta đã được học về các đơn vị đo độ dài. Chúng ta cũng đã được học số thập phân. Vậy làm thế nào để viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân? Điều đó sẽ được giải đáp cho các con trong bài học ngày hôm nay. Các con phải theo dõi ví dụ và hướng dẫn bài giải để làm bài tập tốt hơn nhé.

A. Lý thuyết.

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

5m3dm = ...m

Cách làm: 5m3dm = $5\frac{3}{10}$m = 5,3m

Vậy: 5m 3dm = 5,3m

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m 5cm = ...m

Cách làm: 3m 5cm = $3\frac{5}{100}$m = 3,05m

vậy: 3m 5cm = 3,05m

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m;

b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m

d) 23m 13cm = ...m

Bài tập 2: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm;     2m 5cm;     21m 36cm.

b) Có đơn vị  đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm;   4dm 32mm;    73mm.

Bài tập 3: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5km 302m= ...km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =....km

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân sgk toán 5 trang 44 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận