Tuyển tập văn mẫu lớp 5 - hocthoi.net

Những bài văn mẫu lớp 5 hay, đầy cảm xúc. Các em học sinh tham khảo để làm bài tập văn được điểm cao.

1. Tuyển tập những bài văn tả người hay nhất

2. Tuyển tập những bài văn tả người hay nhất

3. Tuyển tập bài văn mẫu tả con vật

4. Tuyển tập bài văn mẫu tả cây cối

5. Tuyển tập bài văn mẫu kể chuyện 

6. Tuyển tập bài văn mẫu tả đồ vật