Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 58

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Sau khi học bài nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...chúng ta sẽ tiến hành làm bài luyện tập để củng cố lại kiến thức. Để nắm bài nhanh hơn và hiệu quả hơn, các con theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bài tập ở ngay dưới bài.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 58 - sgk toán lớp 5

a) Tính nhẩm:

1,48 x 10          5,12 x 1000            

2,571 x 1000    0,1 x1000

15,5 x 10          0,9 x 100              

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,05; 805; 8050; 80500?

Bài tập 2: Trang 58 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 x 50;      b) 12,6 x 800;           c) 12,82 x 40;            d) 82,14 x 600

Bài tập 3: Trang 58 - sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài tập 4: Trang 58 - sgk toán lớp

Tìm số tự nhiên x, biết:

$2,5 \times x < 7$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 58 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận