Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Trừ hai số thập phân sgk toán 5 trang 53

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Bài học hôm nay mà thầy cô muốn gửi đến cho các con đó chính là phép trừ hai số thập phân. Thực chất nó cũng thực hiện tương tự như đối với phép trừ hai số thông thường. Để hiểu bài và làm bài tốt hơn, các con nên tìm hiểu ví dụ và tham khảo các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn.

A. Lý thuyết

Ví dụ: Một đường gấp khúc ABC dài 5,83 cm. Đoạn AB dài 4,7 cm. Hỏi đoạn BC dài bao nhiêu cm?

Giải bài Trừ hai số thập phân - sgk toán 5 trang 53

Ta phải thực hiện phép trừ: 5,83 - 4,7 =?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài Phép trừ - sgk toán 5 trang 53

Vậy: 5,83 - 4,7 = 1,13 (cm)

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

-Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như số tự nhiên.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Tính:

Giải câu 1 bài Trừ hai số thập phân - Toán  5 trang 54

Bài tập 2: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;      

b) 5,12 - 0,68;            

c) 69 - 7,85.

Bài tập 3: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Trừ hai số thập phân sgk toán 5 trang 53 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận