Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Tổng nhiều số thập phân sgk toán 5 trang 50

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Các con đã được học bài cộng hai số thập phân. Vậy các con thấy có khó hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ học một dạng toán tương tự như vậy nhưng khó hơn một chút đó chính là tổng nhiều số thập phân. Để hiểu bài nhanh hơn, các con nhớ theo dõi ví dụ và cách thầy cô hướng dẫn làm bài để thực hiện tốt hơn.

A. Lý thuyết.

Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 16,5l, thùng thứ hai có 35,75l, thùng thứ ba có 19,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít?

Ta phải tính: 16,5 + 35,75 + 19,5 = ? (l)

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân

Giải bài Tổng nhiều số thập phân - sgk toán 5 trang 50

Cả ba thùng có số lít dầu là:

16,5 + 35,75 + 19,5 = 79,75 (lít)

                        Đáp số: 79,75 lít

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 51 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Bài tập 2: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

Giải câu 2 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 52

Bài tập 3: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Tổng nhiều số thập phân sgk toán 5 trang 50 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận