Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài: Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Bài viết này hướng dẫn giải bài tập SGK phân Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) trong sgk toán lớp 5 trang 7

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 3: Sgk toán lớp 5 - Trang 4

a)

Giải câu 1 bài Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)

 

 \( \frac{3}{5}\) ... 1            \( \frac{2}{2}\) ... 1         \( \frac{9}{4}\) ... 1         1 ... \( \frac{7}{8}\);

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài: Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận