Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân sgk toán 5 trang 58

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Vừa qua, chúng ta đã học bài nhân một số thập phân với một số tự nhiên hay nhân một số thập phân với 10,100, 1000. Và hôm nay, chúng ta cũng sẽ học bài phép nhân nhưng đó là phép nhân một số thập phân với một số thập phân. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Lý thuyết

Ví dụ: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 5,7m, chiều rộng 3,4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn rộng bao nhiêu mét vuông?

Có hai cách để thực hiện:

Cách 1: Đổi 3,4m = 34dm

                    5,7m = 57dm

Ta đặt tính:

Giải bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - sgk toán 5 trang 58

Vậy diện tích của mảnh vườn là: 34 x 57 = 1938 ($dm^{2}$) = 19,38 ($m^{2}$)

Cách 2: Ta đặt tính:

Giải bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - sgk toán 5 trang 58

  • Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
  • Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

Vậy diện tích của mảnh vườn là: 3,4 x 5,7 = 19,38 ($m^{2}$)

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 58 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5

b) 16,25 x 6,7

c) 0,24 x 4,7

d) 7,826 x 4,5

Bài tập 2: Trang 59 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán 5 trang 59

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi

                       a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624           9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 =                       16x 9,04 = 

Bài tập 3: Trang 59 - sgk toán lớp 5

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân sgk toán 5 trang 58 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận