Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, các con sẽ được học bài "nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...". Chắc chắn, nhiều bạn sẽ tò mò đây là phép toán như thế nào? Để hiểu rõ hơn, bây giờ chúng ta cùng bước vào bài học.

A. Lý thuyết.

a) Ví dụ 1:   15,755 x 10 = ?

Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 157,55

b) Ví dụ 2:  83,441 x 100 = ?

Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta cũng được 8344,1.

 => Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000..,ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: trang 57 - sgk toán lớp 5

Nhân nhẩm:

a) 1,4 x 10                                        

    2,1 x 100                                           

    7,2 x 1000                                      

b) 9,63 x 10 

    25,08 x 100  

    5,32 x 1000   

c) 5,328 x 10

    4,061 x 100

   0,894 x 1000

Bài tập 2: Trang 57 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;      12,6m;       0,856m;          5,75dm.

Bài tập 3: Trang 57 - sgk toán lớp 5

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải câu 3 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... - Toán 5 trang 56

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận