Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài luyện tập sgk Toán 5 trang 52

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Sau khi học xong bài tổng nhiều số thập phân, các con có cảm thấy khó hay không? Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài luyện tập để các con làm thành thạo hơn, tốt hơn dạng toán này. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào bài học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Bài tập 2: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Bài tập 3: Trang 52 - sgk toán lớp 5

So sánh < = >

3,6 + 5,8 ....8,9           5,7+ 8,8......14,5

 7,56...4,2 + 3,4          0,5 .......0,08 + 0,4

Bài tập 4: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài luyện tập sgk Toán 5 trang 52 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận