Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 15, 16

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập chung. Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ giải các dạng toán về cộng trừ phân số và đo độ dài. Bây giờ, các con xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để tham khảo và làm thành thạo hơn các dạng toán này nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Tính:

a) $\frac{7}{9}+\frac{9}{10}$

b) $\frac{5}{6}+\frac{7}{8}$

c) $\frac{3}{5}+\frac{1}{2}+\frac{3}{10}$

Bài tập 2: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Tính:

a) $\frac{5}{8}-\frac{2}{5}$

b) $1\frac{1}{10}-\frac{3}{4}$

c) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{5}{6}$

Bài tập 3: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

$\frac{3}{8}+\frac{1}{4}$

A: $\frac{7}{9}$     B: $\frac{3}{4}$

C:$\frac{5}{8}$      D: $\frac{4}{12}$

Bài tập 4: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

a) 9m 5dm;         b) 7m 3dm;          

c) 8dm 9cm;       d) 12cm 5mm.

Mẫu:  9m 5dm= 9m + $\frac{5}{10}$=$9\frac{5}{10}$m

Bài tập 5: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Biết $\frac{3}{10}$ quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki - lô - mét?

Giải câu 5 trang 16 toán 5 - Bài luyện tập chung (tiếp)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 15, 16 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận