Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 55

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, để tổng kết lại các dạng toán mà các con vừa mới được học là cộng và trừ hai số thập phân. Thầy cô sẽ hướng dẫn các con làm bài luyện tập chung. Việc làm đi làm lại các dạng toán này sẽ giúp các con nhớ lâu hơn và làm bài tốt hơn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 55 - sgk toán 5

Tính: 

a) 605,26 + 217,3;            

b) 800,56 - 284,48;                      

c) 16,39 + 5,25- 10,3.

Bài tập 2: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Bài tập 3: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55;             b) 42,37 - 28,73 - 11,27.

Bài tập 4: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km.  Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài tập 5: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 55 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận