Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 48

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập chung. Bài học giúp các con củng cố chắc chắn hơn kiến thức đã học về các dạng toán như viết các số đo diện tích, đo độ dài hay đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

Mẫu: 3m 6dm= $3\frac{6}{10}$m= 3,6m

a) 3m 6dm; 

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm .

Bài tập 2: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải câu 2 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 48

Bài tập 3: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: 42dm 4cm = $42\frac{4}{10}$dm= 42,4dm

a) 42dm 4cm = ....dm;

b) 56cm 9mm = ...cm;

c) 26m 2cm = ....m

Bài tập 4: Trang 48- sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: 3kg 5g= $3\frac{5}{1000}$kg= 3,005kg

a) 3kg 5g = ...kg;

b) 30g = ....kg;

c) 1103g= ...kg

Bài tập 5: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Túi cam cân nặng 

a) ...kg

b) ....g

Giải câu 5 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 48

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 48 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận