Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 15

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, chúng ta sẽ làm lại tất cả các dạng toán liên quan đến phân số, hỗn số, đo độ dài...Vì vậy, bạn nào còn chưa thành thạo phần nào thì hãy cố gắng ôn tập để hiểu bài hơn nhé. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải từng bài cho các con, vì vậy các con đừng quá lo lắng. Chúng ta cùng làm bài tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

$\frac{14}{70}$       $\frac{11}{25}$

$\frac{75}{300}$     $\frac{23}{500}$

Bài tập 2: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$8\frac{2}{5}$           $5\frac{3}{4}$

$4\frac{3}{7}$           $2\frac{1}{10}$

Bài tập 3: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m              b) 1g = ... kg                     c) 1 phút = ... giờ

    3dm = ... m                  8g = ... kg                         6 phút = ... giờ

    9dm = ... m                25g = ... kg                       12 phút = ... giờ

Bài tập 4: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Bài tập 5: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Đo chiều dài của một sợi dây được 3 m và 27cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: Xăng - ti - mét, đề  - xi - mét, mét.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 15 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận