Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông sgk toán 5 trang 25

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Chúng ta đã từng học cách đo diện tích. Thông thường, để đo diện tích các con thường dùng đơn vị mét vuông hoặc centimet vuông. Và hôm nay, chúng ta sẽ học một đơn vị đo diện tích mới đó là "đề ca mét vuông và héc tô mét vuông".

A. Lý thuyết

Để đo diện tích người ta còn dùng những đơn vị : đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.

1. Đề-ca-mét vuông

  • Một đề-ca-mét vuông (1dam2)
  • Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2.
  • Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dam.
  • Ta thấy hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2.
  • 1dam2 = 100m2
Giải bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông - sgk toán 5 trang 25

2. Héc-tô-mét vuông

  • Một héc-tô-mét vuông (1hm2)
  • Héc-tô-mét vuồn viết tắt là hm2
  • Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm
  • Ta thấy hình vuông 1hm2 gồm 100 hình vuông 1dam2
  • 1hm2 = 100 dam2
Giải bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông - sgk toán 5 trang 25

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 26 - sgk Toán lớp 5

Đọc các số đo diện tích :

105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2.

Bài tập 2: Trang 26 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo diện tích :

a)  Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b)  Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c)  Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d)  Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Bài tập 3: Trang 26 - sgk toán lớp 5

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 2dam=... m2                       3dam215m2 = ... m2

200m2 = ... dam2                   30hm2 = ... dam2

12hm2 5dam2 = ... dam2         760m2 = ...dam2 ... m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = ... dam2            1dam2 = ... hm2

3m2 = ... dam2            8dam2 = ... hm2

27m2= ... dam2           15dam2 = ... hm2.

Bài tập 4: Trang 27 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2;    b) 16dam91m2            c) 32dam2 5m2.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông sgk toán 5 trang 25 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận