Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Cộng hai số thập phân sgk toán 5 trang 49

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, cố trò chúng ta sẽ bước sang học một dạng toán mới đó là cộng hai số thập phân.Liệu cộng hai số thập phân có khác gì đối vơi cộng hai số thường. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học để hiểu rõ hơn nhé.

A. Lý thuyết

Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép cộng:

1,84 + 2,45 = ? (m)

Ta có: 1,84m = 184 cm

          2,45m = 145 cm

Đặt tính:

 Giải bài Cộng hai số thập phân - sgk toán 5 trang 49

Vậy 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Đặt tính: 

Giải bài Cộng hai số thập phân - sgk toán 5 trang 49

Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Muốn  cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Tính:

Giải câu 1 bài Cộng hai số thập phân - Toán 5 trang 50

Bài tập 2: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6;

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Bài tập 3: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Cộng hai số thập phân sgk toán 5 trang 49 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận