Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên sgk toán 5 trang 63

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, các con sẽ được học một dạng toán mới đó chính là "phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên". Để giúp các con hiểu bài cũng như làm bài nhanh hơn, thầy cô sẽ lấy ví dụ và hướng dẫn giải bài tập cho các con, các con nhớ chú ý nhé.

A. Lý thuyết

Ví dụ 1: Một đoạn thẳng AB dài 12,4m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 12,4 : 4 = ? (m)

Ta đặt phép tính rồi làm như sau:

Giải bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - sgk toán 5 trang 63

  • 12 chia 4 bằng 3, viết 3.
  • 3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0
  • Viết phẩy vào bên phải 3
  • Hạ 4, 4 chia 4 được 1, viết 1
  • 1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

Vậy: 12,3 : 4 = 3,1 (m)

Ví dụ 2: 95,2 : 68 = ?

Tương tự như ví dụ 1, ta thực hiện phép tính:

Giải bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - sgk toán 5 trang 63

Muốn chia một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5;

b) 702 : 7,2;

c) 9 : 4,5;

d) 2 ; 12,5.

Bài tập 2: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) $x$ x 3 = 8,4; 

b) 5 x$x$ = 0,25.

Bài tập 3: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên sgk toán 5 trang 63 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận