Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

 

Soạn lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Chuyên mục: : Soạn lịch sử 12

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong những năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đó là nội dung chính của bài “Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975” lịch sử 12.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình hai miền Nam – Bắc sau năm 1975

 

Miền Bắc

Miền Nam

Thận lợi

Trải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa , miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất  - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương đã bị sụp đổ. Kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản.

Khó khăn

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đến miền Bắc.

Cơ sở chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bào di hại xã hội vẫn đang còn tồn tại.

Cuộc chiến tranh của Mĩ gây ra bao hậu quả nặng nề, làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bỏ hoang…

Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu…

=>Cả nước phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước. (SGK)

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

1. Hoàn cảnh lịch sử

  • Tổ quốc thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng hai miền Nam – Bắc tồn tại 2 hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

=>Yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

2. Chủ trương: Tháng 9/1975: Hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

3. Qúa trình thống nhất:

  • Từ 15 => 21/11/1975: Hội nghj hiệp thương chính trị tổ chức tại Sài Gòn với đại diện của hai miền Nam – Bắc.
  • Ngày 25/4/1976: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất.
  • Ngày 24/6 =>3/7/1976: Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên tại Hà Nội

4. Những quyết định của Quốc hội VI kì họp thứ nhất:

  • Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
  • Quyết định tên nước, Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy, Thủ đô,..
  • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo nhà nước
  • Bầu Ban dự thảo Hiến pháp.
  • Tổ chức các cấp chính quyền:Tỉnh, thành phố, huyện, xã ở các địa phương...

=> Năm 1976: có 94 quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Bài tập 1: Trang 200 – sgk lịch sử 12

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Bài tập 2: Trang 201 – sgk lịch sử 12

Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975?

Bài tập 3: Trang 203 – sgk lịch sử 12

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: Trang 203 – sgk lịch sử 12

Đảng và chính quyền cách mạng có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi?

Bài tập 2: Trang 203 – sgk lịch sử 12

Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 12. Phần trình bày do Tech120 chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận