Soạn GDCD 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Chuyên mục: Soạn GDCD 8

Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều mối quan hệ khác nhau, nếu ai cũng có một cách ứng xử đúng đắn, tôn trọng lẽ phải, thực hiện tốt những quy định chung của cả cộng đồng thì nó sẽ góp phần làm cho xã hội ngày càng lành mạnh, đẹp đẽ hơn. Hi vọng, bài học dưới đây sẽ giúp các bạn nhận ra được điều đó.

A. Kiến thức trọng tâm.

I. Đặt vấn đề

VĐ 1: Nhận xét việc làm quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích:

Là người dũng cảm, trung thực dám đấu tranh để bảo vệ lẽ phải không chấp nhận những điều sai trái.

VĐ 2: Trong các cuộc thảo luận nếu có bạn đưa ra ý kiến đúng thì em cần ủng hệ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy đó là những điểm mà em cho là đúng, là hợp lý.

VĐ 3: Nếu biết bạn mình đang quay cóp trong giờ kiểm tra, em sẽ bày tỏ thái độ không đồng tình. Phân tích cho bạn ấy tác hại của việc làm sai trái đó, khuyên các bạn lần sau không nên làm như vậy.

II. Nội dung bài học:

* Khái niệm:

  • Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
  • Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

* Biểu hiện: Thái độ, lời nói, cử chỉ và hành động ủng hộ và bảo vệ điều đúng đắn của con người.

* Ý nghĩa:

  • Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.
  • Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
  • Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

* Ca dao, tục ngữ về lẽ phải:

  • Nói phải củ cải cũng nghe.
  • Phải chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua phép.
  • Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.
  • Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Em sẽ lựa chọn cách giải quyết nào trong những trường hợp sau đây và giải thích tại sao?

Trong các cuộc tranh luận với các bạn cùng lớp, em sẽ:

a. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ý kiến của người khác.

b. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo.

c. Lắng nghe ý kiến của các bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lí nhất thì theo.

d. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.

Bài tập 2: Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây? Vì sao?

a. Bỏ qua như không biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn như bình thường.

b. Xa lánh không chơi với bạn.

c. Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để làm sao bạn không mắc phải những khuyết điểm đó nữa.

Bài tập 3: Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

a. Chấp hành tốt mọi nội quy mình sống, làm việc và học tập.

b. Chỉ làm những việc mà mình thích.

c. Phê phán những việc làm sai trái.

d. Tránh tham gia vào những công việc không liên quan đến mình.

đ. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không để mất lòng ai.

e. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.

g. Bực tức và phản ánh gay gắt  những người không có cùng quan điểm với mình.

Bài tập 4: Hãy kể  một vài ví dụ về  việc tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải mà em biết?

Bài tập 5: Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tôn trọng lẽ phải?

Bài tập 6: Theo em, học sinh cần phải làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn GDCD 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn GDCD 8. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận