Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương 2. Hàm số bậc nhất

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 2. Đường tròn

Soạn VNEN toán 9 bài 5: Luyện tập về phép chia và phép khai phương

Chuyên mục: : Soạn VNEN toán 9 tập 1

Giải bài 5: Luyện tập về phép chia và phép khai phương - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 14. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính:

a) $\sqrt{\frac{36}{121}}$ ;                           b) $\sqrt{\frac{9}{16} : \frac{25}{36}}$ ;                               c) $\sqrt{0,0169}$ ; 

d) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}$ ;                            e) $\sqrt{\frac{81}{8}}$ : $\sqrt{3\frac{1}{8}}$ ;              g) $\frac{\sqrt{12,5}}{0,5}$

Bài tập 2: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{\frac{25}{144}}$ ;            b) $\sqrt{2\frac{7}{81}}$ ;                  c) $\sqrt{\frac{2,25}{16}}$ ;                   d) $\sqrt{\frac{1,21}{0,49}}$.

Bài tập 3: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính:

a) $\sqrt{18}$ : $\sqrt{2}$ ;      b) $\sqrt{45}$ : $\sqrt{80}$ ;       c) ($\sqrt{20}$ - $\sqrt{45}$ + $\sqrt{5}$) : $\sqrt{5}$ ;    d) $\frac{\sqrt{8^{2}}}{\sqrt{4^{5}.2^{3}}}$.

Bài tập 4: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sqrt{\frac{3}{(- 5)^{2}}}$ = - $\frac{\sqrt{3}}{5}$ ;                                 B. ($\sqrt{\frac{- 3}{- 5}})^{2}$ = $\frac{3}{5}$

Bài tập 5: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{2\frac{7}{81}}$ : $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{150}}$ ;                                                       b) ($\sqrt{12}$ + $\sqrt{27}$ - $\sqrt{3}$) : $\sqrt{3}$ ;

c) ($\sqrt{\frac{1}{5}}$ - $\sqrt{\frac{9}{5}}$ + $\sqrt{5}$) : $\sqrt{5}$ ;                                         d) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{\sqrt{2}}$.

Bài tập 6: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

a) So sánh $\sqrt{144 - 49}$ và $\sqrt{144}$ - $\sqrt{49}$ ;

b) Chứng minh rằng, với hai số a,b thỏa mãn a > b > 0 thì $\sqrt{a}$ - $\sqrt{b}$ < $\sqrt{a - b}$.

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Bài tập 1: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn:

a) $\sqrt{\frac{25m^{2}}{49}}$ ;                                            b) $\frac{\sqrt{192k}}{\sqrt{3k}}$ với k > 0.

Bài tập 2: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn:

a) $\frac{a + \sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ với số a > 0;                                  b) $\frac{\sqrt{a} - a}{\sqrt{a} - 1}$ với số a > 1 ;

c) $\frac{a - b}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ với hai số a,b dương và a $\neq $ b.

Bài tập 3: Trang 16 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm. Chứng minh:

a) Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

b) Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi bé nhất.

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 5 luyện tập về phép chia và phép khai phương, luyện tập về phép chia và phép khai phương trang 14 vnen toán 9, bài 5 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 5: Luyện tập về phép chia và phép khai phương . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 1. Phần trình bày do Hà Tâm chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận