Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương 2. Hàm số bậc nhất

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 2. Đường tròn

Soạn VNEN toán 9 bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác

Chuyên mục: : Soạn VNEN toán 9 tập 1

Giải bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 70. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG và HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

3. Em làm bài tập sau

Bài tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay để tính các tỉ số lượng giác của góc $50^{\circ}$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) điền vào bảng sau và so sánh với các kết quả em đã tính trước đó.

Trả lời:

Bài tập 2: Sử dụng máy tính cầm tay tính số đo góc $\alpha $ trong hình 38

Trả lời:

sin$\alpha $ = $\frac{MN}{NP}$ = $\frac{6}{10}$ = $\frac{3}{5}$

$\Rightarrow $ $\widehat{\alpha}$  = $36,87^{\circ}$.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin $40^{\circ}$12' ;              b) cos$52^{\circ}$54' ;               c) tan$63^{\circ}$36' ;                  d) cot$25^{\circ}$18'.

Bài tập 1: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng:

a) sinx = 0,2368 ;                                                 b) cosx = 0,6224 ;

c) tanx = 2,154 ;                                                   d) cotx = 3,251.

Bài tập 3: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Vẽ các góc nhọn $\alpha $, $\beta $, $\gamma $ biết:

a) sin$\alpha $ = $\frac{1}{3}$ ;                         b) cos$\beta $ = $\frac{3}{4}$ ;                        c) cos$\gamma $ = $\frac{1}{4}$.

Sử dụng thước đo góc để đo các góc vừa dựng và kiểm chứng lại bằng việc sử dụng máy tính cầm tay.

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 4 sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác , sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác trang 70 vnen toán 9, bài 4 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 1. Phần trình bày do Hà Tâm chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận