Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương 2. Hàm số bậc nhất

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 2. Đường tròn

Soạn VNEN toán 9 bài 4: Các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo)

Chuyên mục: : Soạn VNEN toán 9 tập 1

Giải bài 4: Các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo) - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Trang 13 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{\frac{1,44}{3,61}}$ ;                b) $\sqrt{\frac{0,25}{9}}$ ;                             c) $\sqrt{1\frac{13}{36}.3\frac{13}{36}}$ ;

d) $\sqrt{\frac{1}{121}.3\frac{6}{25}}$ ;              e) $\sqrt{1\frac{13}{36}.2\frac{2}{49}.2\frac{7}{9}}$ ;                          g) $\sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}$.

Bài tập 2: Trang 13 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\frac{\sqrt{245}}{\sqrt{5}}$ ;                  b) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{75}}$ ;             c) $\frac{\sqrt{10,8}}{\sqrt{0,3}}$ ;             d) $\frac{\sqrt{6,5}}{\sqrt{58,5}}$.

Bài tập 3: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{\frac{61^{2} - 60^{2}}{81}}$ ;                                                         b) $\sqrt{\frac{74^{2} - 24^{2}}{121}}$.

Bài tập 4: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) 9 - 4$\sqrt{x}$ = 1 ;                    b) $\sqrt{\frac{x}{5}}$ = 4 ;                           c) $\sqrt{7x}$ < 9.

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Bài tập 1: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Đọc sơ đồ sau rồi phát biểu các quy tắc "Khai phương một thương" và "Chia hai căn bậc hai":

Bài tập 2: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{3\frac{22}{49}}$ ;                                                        b) $\frac{\sqrt{2,25.121 - 2,25.21}}{\sqrt{6,25}}$.

Bài tập 3: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Biểu diễn dưới dạng thương của hai căn bậc hai:

a) $\sqrt{\frac{3a}{b}}$ với a < 0, b < 0 ;                             b) $\sqrt{\frac{a}{xy}}$ với a < 0, x < 0, y > 0.

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 4 các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo), các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo) trang 12 vnen toán 9, bài 4 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 4: Các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 1. Phần trình bày do Hà Tâm chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận