Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương 2. Hàm số bậc nhất

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 2. Đường tròn

Soạn VNEN toán 9 bài 1: Căn bậc hai số học

Chuyên mục: : Soạn VNEN toán 9 tập 1

Giải bài 9: Căn bậc hai số học - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 05. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Tính cạnh hình vuông biết diện tích là 9$cm^{2}$.

b) Mỗi số cho dưới đây thuộc tập hợp số nào trong các tập hợp số N, Z, Q?

a) -$\frac{17}{31}$ ;           b) 23 ;                  c) 0 ;                 d) 4,581.

Trả lời:

a)Gọi cạnh hình vuông là a (a > 0) (cm)

Diện tích hình vuông là 9$cm^{2}$ tức là $a^{2}$ = 9 $\Leftrightarrow $ a = 3 cm

Vậy cạnh hình vuông là 3cm.

b)

a) -$\frac{17}{31}$ $\in $ Q

b) 23 $\in $ N, Z

c) 0 $\in $ N, Z

d) 4,581 $\in $ Q.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.c) Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: 25; 169; 3600; 4,9 ; 0,81.

Mẫu: $\sqrt{25}$ = 5 vì 5 > 0 và $5^{2}$ = 25.

Trả lời:

$\sqrt{169}$ = 13 vì 13 > 0 và $13^{2}$ = 169

$\sqrt{3600}$ = 60 vì 60 > 0 và $60^{2}$ = 3600

$\sqrt{0,81}$ =0,9 vì 0,9 > 0 và $0,9^{2}$ = 0,81.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Chọn các câu trả lời đúng:

$\sqrt{121}$ = 11 ; $\sqrt{144}$ = 2 ; $\sqrt{6400}$ = 80 ; $\sqrt{0,49}$ = - 0,7 ; $\sqrt{\frac{49}{9}}$ = $\frac{7}{3}$ ; $\sqrt{0,01}$ = -0,1. 

Bài tập 2: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

So sánh:

a) 6 và $\sqrt{37}$ ;            b) $\sqrt{17}$ và 4 ;                 c) $\sqrt{0,7}$ và 0,8.

Bài tập 3: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 < $\sqrt{10}$ < 4 ;                                  b) 1,1 < $\sqrt{1,56}$ < 1,2.

Bài tập 4: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tìm kết quả của các phép khai phương sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai): 

a) $\sqrt{10}$ ;               b) $\sqrt{29}$ ;              c) $\sqrt{107}$ ;               d) $\sqrt{19,7}$.

Bài tập 5: Trang 07 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) $\sqrt{x}$ > 1 ;              b) $\sqrt{x}$ < 3 ;                   c) 2$\sqrt{x}$ = 14.

Mẫu: Với x $\geq $ 0, ta có $\sqrt{x}$ > 1 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ > $\sqrt{1}$ $\Leftrightarrow $ $\sqrt{}$ x > 1. Vậy x > 1.

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 1 căn bậc hai số học , căn bậc hai số học trang 05 vnen toán 9, bài 1 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 1: Căn bậc hai số học . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 1. Phần trình bày do Hà Tâm chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận