Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG

CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Soạn vật lí 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch sgk trang 200

Chuyên mục: : Soạn vật lí 12

Trong bài này xét dạng phản ứng hạt nhân theo một quá trình tổng hợp hạt nhân. Quá trình đó diễn ra như thế nào,ể trả lời các câu hỏi này, Hocthoi xin chia sẻ bài Phản ứng nhiệt hạch thuộc chương trình SGK lớp 12. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I.  Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch:

1. Phản ứng nhiệt hạch:

  • Là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

2. Điều kiện thực hiện:

  • Nhiệt độ cao ( 50 ÷ 100 triệu độ ).
  • Mật độ hạt nhân trong plasma (n) phải đủ lớn.
  • Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao ( 100 triệu độ ) phải đủ lớn.

II. Năng lượng nhiệt hạch:

  • Năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch được gọi là năng lượng nhiệt hạch.

III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất:

  • Năng lượng nhiệt hạch trên Trái Đất, với những ưu việt không gây ô nhiễm ( sạch ) và nguyên liệu dồi dào sẽ là nguồn năng lượng của thế kỉ XXI.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài.

Trang 200 - sgk vật lí 12

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách.

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 203 - sgk vật lí 12

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Bài tập 2: trang 203 - sgk vật lí 12

So sánh ( định tính ) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm;

a) nhiên liệu phản ứng;

b) điều kiện phản thực hiện;

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;

d) ô nhiễm môi trường.

Bài tập 3: trang 203 - sgk vật lí 12

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp ( được gọi là chu trình CNO ). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1.$_{6}^{12}\textrm{C}+?\rightarrow _{7}^{13}\textrm{N}$

2.$_{7}^{13}\textrm{N}\rightarrow _{6}^{13}\textrm{C}+?$

3.$_{6}^{13}\textrm{C}+?\rightarrow _{7}^{14}\textrm{N}$

4.$_{7}^{14}\textrm{N}+?\rightarrow _{8}^{15}\textrm{O}$

5.$_{8}^{15}\textrm{O}\rightarrow _{7}^{15}\textrm{N}+?$

6.$_{7}^{15}\textrm{N}+_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{6}^{12}\textrm{C}+?$

Bài tập 4: trang 203 - sgk vật lí 12

Xét phản ứng

$_{1}^{2}\textrm{H}+_{1}^{2}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{3}\textrm{He}+_{0}^{1}\textrm{n}$

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó ( tính ra MeV và ra J ).

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than.

Cho biết:

$_{1}^{2}\textrm{H}=2,0135u$

$_{2}^{3}\textrm{He}=3,0149u$

$_{0}^{1}\textrm{n}=1,0087u$

vl12g
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn vật lí 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch sgk trang 200 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn vật lí 12. Phần trình bày do Nga Nguyễn chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận