Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân sgk toán 5 trang 46

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài học "Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân". Thực chất, nó cũng tương tự như đối với viết các số đo độ dài hay đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Để các con hiểu cụ thể hơn, thầy cô sẽ lấy ví dụ và hướng dẫn giải bài tập cho các con tham khảo thêm.

A. Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m2 5dm2 = …m2

Cách làm: 3m2 5dm2 = $\frac{305}{100}$ m2= 3,05 m

Vậy: 3m2 5dm2 = 3,05 m2

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

42 dm2 = …m2

Cách làm:  42 dm2= $\frac{42}{100}$ m2= 0,42 m2

Vậy: 42 dm2 =  0,42 m2   

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 46 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 56dm2 = …m2

b) 17 dm2 23cm2 = ….dm2;

c)  23 cm2 = …dm2

d) 2 cm2 5mm2 =…cm2

Bài tập 2: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1654m2 = …ha

b) 5000m2 = ….ha

c) 1ha = …km2

d) 15ha  =…km2

Bài tập 3: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,34 km2 = …ha

b) 16,5m2 = ….m2 ….dm2

c) 6,5 km2 = …ha

d) 7,6256 ha  =…m2

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân sgk toán 5 trang 46 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận