Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Ôn tập: khái niệm về phần số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Bài này ôn lại kiến thức về phân số mà các con đã được học ở lớp 4. Nội dung bài bao gồm: ôn tập lại lý thuyết phân số và hướng dẫn giải bài tập bài Ôn tập: khái niệm về phần số.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

  • $\frac{4}{5}$: Gọi là phân số - đọc là bốn phần 5
  • $\frac{1}{2}$: gọi là phân số - đọc là một phần 2

Chú ý:

  • Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia giữa một số tự nhiên cho 1 số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia

Ví dụ:

1:4 =  $\frac{1}{4}$       

5: 10 = $\frac{5}{10}$

  • Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu bằng 1

Ví dụ

5  = $\frac{5}{1}$

12 = $\frac{12}{1}$

  • Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. Trừ phân số có mẫu = 0

Ví dụ:

1 = $\frac{10}{10}$

1 = $\frac{34}{34}$

Không được viết 1 = $\frac{0}{0}$

  • Số 0 có thể viết thành 1 phân số có tử số = 0. Trừ phân số có mẫu số = 0

Ví dụ

0 = $\frac{0}{2}$

0 = $\frac{0}{100}$  

Không được viết: 0 = $\frac{0}{0}$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 4 - sgk toán lớp 5

a). Đọc các phân số sau

\(\frac {5}{7}\);  \(\frac {25}{100}\);  \(\frac {91}{38}\);  \(\frac {60}{17}\);   \(\frac {85}{1000}\);

b). Nêu tử số và mẫu số của phân số trên

Bài tập 2: Trang 4 - sgk toán lớp 5

Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17

Bài tập 3: Sgk toán lớp 5 - Trang 4

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Bài tập 4: Sgk toán lớp 5 - Trang 4

Viết số thích hợp vào chỗ trống

Giải câu 4 bài Ôn tập: khái niệm về phần số

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Ôn tập: khái niệm về phần số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận