Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng sgk toán 5 trang 23, 24

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài ôn tập về bảng đơn vị đo khối lượng. Vậy bảng đơn vị đo khối lượng gồm những đơn vị nào yến, tạ, tấn...và còn nhiều đơn vị khác. Chúng ta cùng ôn lại bằng cách làm bài tập. Xem thầy cô hướng dẫn giải để các con làm tốt hơn nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Giải câu 1 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - Toán 5 trang 23

Bài tập 2: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào dấu chấm

a) 18 yến = ... kg                              b) 430 kg = ... yến

     200 tạ = .. kg                                  2500kg = ... tạ

     35 tấn = ... kg                              16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g                             d) 4008g = ... kg ... g

        6kg 3g = ... g                              9050 kg = ... tấn ... kg

Bài tập 3: Trang 24 - sgk toán lớp 5

So sánh < > =

2 kg 50g ... 2500g                      6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g              $\frac{1}{4}$ tấn ... 250 kg

Bài tập 4: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng sgk toán 5 trang 23, 24 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận