Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài sgk toán 5 trang 22, 23

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang ôn tập một dạng toán khác. Dạng toán này chúng ta đã từng được học trước đó. Đố các con biết được đó là dạng nào? Đó chính là dạng toán liên quan đến bảng đơn vị đo độ dài. Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Giải  câu 1 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - sgk toán 5 trang 22, 23

Bài tập 2: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm             b) 8300m = ... dam                   c) 1mm = ...cm

342dm = ... cm                    4000m = ... hm                        1cm = ... m    

15cm = ... mm                     25 000m = ... km                     1m = ... km

Bài tập 3: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 4km 37m = ... m                 b) 354dm = ... m ... dm
    8m 12cm = ... cm                   3040m = ... km ... m

Bài tập 4: Tranh 23 - sgk toán lớp 5

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài sgk toán 5 trang 22, 23 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận