Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Số thập phân bằng nhau sgk toán 5 trang 40

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Các con đã được học bài số thập phân. Vậy làm thế nào để so sánh hai số thập phân để biết được đó là hai số thập phân bằng nhau. Điều đó rất dễ dàng nều các con theo dõi các ví dụ và bài giải mà thầy cô đã hướng dẫn nhé. Chắc chắn các con đều có thể làm đúng chính xác.

A. Lý thuyết

Ví dụ: 8dm = 80cm

Mà: 8dm = 0,8m

nên: 0,8m = 0,80m

Vậy 0,8 = 0,80 hoặc 0,80 = 0,8

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó

Ví dụ: 0,8 = 0,80= 0,800= 0,8000

           8,35 = 8,350= 8,3500 = 8,35000

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ: 0,8000 = 0,800 = 0,80 = 0,8

           8,350000 = 8,35000 =8,3500 = 8,350= 8,35

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800;    64,9000;   3,0400

b) 2001,300;   35,020;   100,0100

Bài tập 2: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) 5,612;   17,2;        480,59

b) 24,5;       80,01;         14,678

Bài tập 3: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = $\frac{100}{1000}$; bạn Mỹ viết 0,100 = $\frac{10}{100}$; bạn Hùng viết 0,100 = $\frac{1}{100}$. Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Số thập phân bằng nhau sgk toán 5 trang 40 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận