Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích sgk toán 5 trang 27

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, chúng ta sẽ học một loại đơn vị đo diện tích mới. Chắc chắn, các con đã từng được nghe về đơn vị này rồi. Đó là đơn vị nhỏ nhất trong bảng đơn vị đo diện tích. Đố các con biết đó là đơn vị nào? Đúng rồi, đó chính là mi li mét vuông. Chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Lý thuyết

a) Mi-li-mét vuông

Để đo những diện tích rất bé người ta còn dùng đơn vị mi-li-mét vuông.

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.

Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Ta nhận thấy hình vuông 1cm2 gồm 100 hình vuông 1mm2.

1cm2 = 100mm2  

1mm2 =  $\frac{1}{100}$cm2 

Giải bài mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích - sgk toán 5 trang 27

b) Bảng đơn vị đo diện tích

Giải bài mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích - sgk toán 5 trang 27

Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo diện tích bé hơn 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo diện tích bằng  đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 28 - sgk toán lớp 5

a) Đọc các số đo diện tích :29mm2;        305mm2;          1200mm2

b) Viết các số đo diện tích :

-  Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

-  Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

Bài tập 2: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = ... mm2

$1m^{2}$= ... $Cm^{2}$

$12km^{2}$= ... $hm^{2}$

$5m^{2}$= ... $cm^{2}$

$1hm^{2}$= ... $m^{2}$

12m2 9dm2= ... $dm^{2}$

$37dam^{2}24m^{2}$= ... $m^{2}$

b) 

$800mm^{2}$= ...$cm^{2}$         

3400dm2 = ... m2       

12 000hm2 = ... km2

90 000m2 = ... hm2

150cm2 = ... dm2... cm2

2010m2 = ... dam2... m2

Bài tập 3: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

$2dam^{2}$= ....$m^{2}$

$30hm^{2}$= ... $dam^{2}$

$3dam^{2}15m^{2}$=...$m^{2}$

$12hm^{2}15dam^{2}$= ... $dam^{2}$

$200m^{2}$= ...$dam^{2}$

$760m^{2}$= ...$dam^{2}$...$m^{2}$

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

$1m^{2}$= ... $dam^{2}$       $1dam^{2}$= ...$hm^{2}$

$3m^{2}$= ... $dam^{2}$       $8dam^{2}$= ...$2hm^{2}$

$27m^{2}$= ... $dam^{2}$     $15dam^{2}$= ...$hm^{2}$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích sgk toán 5 trang 27 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận