Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán lớp 5 trang 45

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Sau khi học xong bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, các con đã nắm chắc bài hay chưa? Nếu chưa thì các con đừng quá lo lắng nhé. Thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập để các con nắm bài tốt hơn. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

Bài tập 2: trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m;        234cm= ...m; 506cm = ....m;      34dm=.....m

Bài tập 3: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;    b) 5km 34m;   c) 307 m

Bài tập 4: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán lớp 5 trang 45 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận